PROJEKTI

Projektin kesto: 1.9.2010 - 31.3.2014

Budjetti: 800 000 EUR

Yhteistyökumppaneina ja rahoittajina:

  • Tekes
  • viranomaisia ja koulutusorganisaatioita
  • laite- ja järjestelmätoimittajia

Taustaa

Poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja pelastuslaitosten keskeisimpiä työtehtäviä ovat erilaisten hälytysluontoisten tehtävien hoitaminen maalla, vesillä ja ilmassa. Ajoneuvojen ja niihin asennettujen laitteiden tulee sopeutua hyvin vaativiin ja erilaisiin tilanteisiin ja sääolosuhteisiin.

Viranomaisten ajoneuvoihin on vuosikymmenten kuluessa lisätty teknistä laitteistoa, jolloin ajoneuvon käyttäjien käyttöliittymien määrä on noussut kymmenillä ajoneuvon hallinnan käyttöliittymien lisääntymisen myötä. Tämä on johtanut ajoittaisiin toiminnallisuusongelmiin ja teknisiin ongelmiin sähkönsaannissa ja kaapeloinneissa. Lisäksi sovellettujen ratkaisujen dokumentointi on ollut vaihtelevaa eikä kaivattua standardoitumista alalla ole tapahtunut laitetoimittajien moninaisuudestakin johtuen. Suomen vuosittaiset toimitusvolyymit ja hankintakulttuuri eivät ole edesauttaneet tällaista kehitystä. Siksi myös uusia liiketoimintamalleja tarvitaan.

Tavoitteet

MOBI-tutkimusprojektin tavoitteena on luoda pohja vientiin tähtäävälle viranomais- ja hälytysajoneuvokonseptille. Tarkoitus on saada alkuun alan standardoitumiskehitys samoin ajattelevien maiden ja organisaatioiden kanssa.

Yhteystiedot

Projektin johtaja Jyri Rajamäki

Projektipäällikkö Ilkka Tikanmäki

etunimi.sukunimi[at]laurea.fi

 
projekti.txt · Viimeksi muutettu: 2017/12/14 12:37 (ulkoinen muokkaus)
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki