MOBI - Mobile Object Bus Interaction


MOBI - Mobile Object Bus Interaction on Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima tutkimus- ja kehitysprojekti, jossa pyritään hälytysajoneuvojen tieto- ja viestiliikennealustan (ICT) integraatioon.

Hälytysajoneuvoissa on yhä enenevässä määrin erilaisia tieto- ja viestiliikenneteknisiä ratkaisuja, rajapintoja ja sovelluksia. Nämä kuluttavat paljon sähköä ja niitä käytetään haastavissa olosuhteissa ja tilanteissa. Hälytysajoneuvojen ICT-ratkaisujen dokumentointi on vaihtelevaa ja standardointityötä ei ole juurikaan tehty.

MOBI-projekti tähtää hälytysajoneuvojen ICT integraatioon ja demoajoneuvon tuottamiseen sekä ajoneuvojen vientiin tähtäävän konseptin luomiseen. Projektin tulokset hyödyttävät hälytysajoneuvoja käyttäviä organisaatioita sekä teollisuutta.

MOBI loppuseminaari

Laurea-ammattikorkeakoulussa on saatu päätökseen tutkimushanke, jonka tavoitteena oli määritellä pelastusajoneuvojen suunnitteluun liittyviä käyttäjätarpeita, integroida käytössä olevia teknologioita kokonaisuudeksi sekä selvittää hälytysajoneuvon sähköntarvetta. Hankkeessa kehitettiin myös hälytysajoneuvojen vientiin tähtääviä konsepteja.

Tulosten julkistamisseminaarissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisia tarpeita hälytysajoneuvojen loppukäyttäjillä on?
 • Miten pelastusajoneuvojen tietojärjestelmät integroidaan yhteen?
 • Millainen uusi akkujärjestelmä autoon kehitettiin?
 • Miten hälytysajoneuvoja tulisi kehittää tulevaisuudessa?

MOBI-hankkeen johtaja Jyri Rajamäki Laureasta kertoo, että yhtenä hankkeen tavoitteena oli demoajoneuvon varustelu. Ajoneuvoon asennettiin mm. uutta akkutekniikkaa ja monikanavareititykseen perustuva tietoliikennejärjestelmä satelliittiyhteyksin. Hankkeessa tehtiin runsaasti tieteellisiä artikkeleita, opinnäytetöitä ja sen aineistoja hyödynnettiin kolmessa väitöskirjassa.

”Laurean vahvuutena hankkeessa oli toimia tulkkina loppukäyttäjien sekä tekniikkaa tarjoavien yritysten välillä. Me Laureassa tunnemme molempien osapuolten toimintatavat ja kielen”, toteaa hanketta vetänyt yliopettaja tekniikan tohtori Jyri Rajamäki.

Kolme ja puoli vuotta kestänyt hanke saadaan päätökseen maaliskuun 2014 lopussa. Yritysyhteistyökumppaneina ovat olleet Airbus Defence and Space, Ajeco, Sunit ja Insta Defsec. Mukana ovat olleet myös Poliisin Tekniikkakeskus, Poliisihallitus sekä oppilaitoksista Poliisiammattikorkeakoulu ja Pelastusopisto. Hanketta rahoitti Tekes Turvallisuus-ohjelmasta.

MOBI loppuseminaarin ohjelma:

 • 09:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit
 • 10:00 Seminaarin puheenjohtajan tervetulosanat
 • 10:05 Johtajan tervetuliaissanat
 • 10:25 MOBI-kirjan esittely
 • 10:50 MOBI-projektin esittely
 • 11:10 Demot
 • 11:45 Tauko
 • 12:15 Projektin tärkeimmät tulokset
 • 12:45 European Network of Law Enforcement Technology Services (ENLETS) esittely
 • 13:30 Teollisuuden vapaat puheenvuorot
 • 13:45 Yhteenveto ja jatkotoimista sopiminen
 • 14:00 Seminaari päättyy
 
etusivu.txt · Viimeksi muutettu: 2017/12/14 12:37 (ulkoinen muokkaus)
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki